• Tiếng Việt
  • English

Rooms

Royal Family Suite
2.390.000a night

Phòng Thương giaPhòng Thương gia, phù hợp VIP và gia đình

  • Miễn phí bữa sáng
  • Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Tính bằng người lớn 200,000đ
  • Sea view & City view
  • Free Wifi
  • Trẻ em từ 5 đến dưới 11 tuổi ngủ chung giường: 100,000đ
  • Giường phụ 200,000đ
Book now
Calssic Room
990.000a night

Phòng cơ bảnPhòng tiêu chuẩn

  • Miễn phí bữa sáng
  • Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Tính bằng người lớn 200,000đ
  • City view & Mountant view
  • Free Wifi
  • Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ngủ chung giường: 100,000đ
  • Giường phụ 200,000đ
Book now
Duluxe Room
1.290.000a night

Phòng hạng trungPhòng tiêu chuẩn

  • Miễn phí bữa sáng
  • Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Tính bằng người lớn 200,000đ
  • City view & Mountant view
  • Free Wifi
  • Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ngủ chung giường: 100,000đ
  • Giường phụ 200,000đ
Book now