• Tiếng Việt
  • English

Từ trên thuyền có thể thấy đảo Cô Tô với một màu xanh của trời bao bọc

Jul26

Từ trên thuyền có thể thấy đảo Cô Tô với một màu xanh của trời bao bọc

no responses
Like & Share

Like & Share

Trả lời

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>